Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym skierowany do drugiego czytania

Określanie kompetencji organów systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną - zawiera projektowana ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów. Po uchwaleniu nowego projektu straci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym. Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się projektem dwukrotnie. Do rządowego projektu klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił kilkanaście poprawek, które zostały na wtorkowym posiedzeniu komisji zaopiniowane negatywnie zarówno przez stronę rządowa jak i odrzucone głosami PiS. Natomiast aprobatę posłów i strony rządowej (ministerstwa rolnictwa) zyskały poprawki przedstawione we wtorek przez wiceprzewodniczącego komisji Jerzego Małeckiego (PiS).

Strona rządowa uwzględniła ponadto kilka uwag o charakterze doprecyzowującym biura legislacyjnego. Projekt wprowadza rozwiązania dotyczące utrzymania zaufania do systemu rolnictwa ekologicznego. Wysoki poziomu zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawiają dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projektowana ustawa określa, zgodnie z unijnymi przepisami, kompetencje organów dotyczące systemu kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza przepisy, które spowodują zwiększenie podaży nawozów dla producentów ekologicznych.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to podniesie wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

Projekt proponuje zniesienie krajowego wymogu opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej. Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.

Większość projektowanych przepisów ma wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

źródło: PAP