Warsztaty i szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, realizowane dla społeczności lokalnych i rolników

M.in we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, Krajową Radą Spółdzielczą, Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw i innymi organizacjami działającymi na rzecz polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (branża mleczarska, przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny) realizujemy cykliczne spotkania, w trakcie których przybliżamy zagadnienia zrównoważonego rozwoju (produkcji, energetyki, efektywności energetycznej, rolnictwa 4.0) z korzyściami dla rolników. Podczas spotkań omawiane są także przykłady realizacji od strony inżynierskiej wraz ze wskazaniem korzyści ekonomicznych w realizowanych procesach gospodarczych.

Spotkania realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym jak i webinarów.

Organizacje, podmioty czy zrzeszenia rolnicze zainteresowanie zdobywaniem rzetelnych i niezależnych informacji, prosimy o kontakt z naszą organizacją pod adresem: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl