Warsztaty i szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, realizowane dla społeczności lokalnych i rolników

Warsztaty i szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, realizowane dla społeczności lokalnych i rolników

M.in we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, Krajową Radą Spółdzielczą i innymi organizacjami działającymi na rzecz polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (branża mleczarska, przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny) realizujemy cykliczne spotkania, w trakcie których przybliżamy zagadnienienia energetyki odnawialnej realizowanej z korzyściami dla rolników. Podczas spotkań omawiane są także przykłady realizacji od strony inżynierskiej wraz ze wskazaniem korzyści ekonomicznych w realizowanych procesach gospodarczych.

Spotkania realizowane są zarówno w trybie stacjonarnym jak i webinarów.

Organizacje, podmioty czy zrzeszenia rolnicze zainteresowanie zdobywaniem rzetelnych informacji w zakresie OZE, prosimy o kontakt z naszą organizacją pod adresem: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

Mecenas projektu