Praktyczne publikacje z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich

Biorąc pod uwagę unikalne kompetencje zespołu eksperckiego Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, publikujemy w dostępnych mediach opinie i analizy dot. szeroko rozumianej transformacji energetycznej w ujęciu lokalnym i z uwzględnieniem interesów społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz rolników i przedsiębiorstw rolnych. Opublikowane materiały udostępniamy także w aktualnościach tej strony.

Materiały są także zawsze dostępne po kontakcie z nami na adres: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl