Aktywny udział w tworzeniu optymalnego środowiska dla procesów zrównoważonej transformacji - organizacja i udział w dyskusjach eksperckich na poziomie eksperckim, parlamentarnym i administracji (konsultacje publiczne)

Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa i podmiot o charakterze eksperckim bierze aktywny udział w tworzeniu optymalnego środowiska dla procesów zrównoważonej transformacji energetycznej w tym dla obszarów wiejskich. Stowarzyszenie uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych, organizuje debaty eksperckie i konferencje z udziałem przedstawicielami administracji i interesariuszy procesów transformacji, a także kieruje stosowne opinie dot. zmian w przestrzeni regulacyjnej w procesie konsultacji społecznych.