Program Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Obowiązujący od tego roku program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

  • wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
  • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

 

Wysokość dotacji

W zależności od poziomu kwota dofinansowania może wynosić:

  • dla podstawowego poziomu - 30 000 zł
  • dla podwyższonego poziomu dofinansowania - 37 000 zł/47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem)
  • dla najwyższego poziomu dofinansowania - 69 000 zł/79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem)

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami dostępne są tutaj.

 

 

Źródło: czystepowietrze.gov.pl