Problemy sektora przetwórczego owoców i warzyw. Jaki rodzaj wsparcia oferuje Ministerstwo Rolnictwa?

Są szanse na ograniczenie energochłonności przemysłu przetwórczego owoców i warzyw – to konkluzja czwartkowego (tj. 09 luty 2023) spotkania wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.

 

fot. Darek Golik

 

Główne problemy branży

Przedstawiciele sektora przetwórczego owoców i warzyw podczas spotkania zwrócili uwagę na najważniejsze problemy z jakimi boryka się branża. Wskazali, że jednym z podstawowych są koszty produkcji. Mrożenie owoców i warzyw z reguły odbywa się w porze nocnej. W minionym sezonie produkcja odbywała się w skrajnie niekorzystnym okresie najwyższych cen za energię elektryczną. Kolejna kwestia dotyczyła unijnych regulacji w zakresie opakowań, a zwłaszcza ich odzyskiwania. Przedstawiciele branży podkreślali krótki czas do wejścia w życie unijnych wymogów i brakujących jeszcze polskich przepisów w tym względzie. Następny problem wskazany przez rozmówców wicepremiera odnosił się do zagadnień dotyczących opłaty cukrowej i zastrzeżeń ze strony Ministerstwa Zdrowia. Wskazano także na kwestie dotyczące produkcji jabłek w Polsce i związane z tym zagadnienie sadów sokowych. Ostatnim poruszanym zagadnieniem była obawa wdrożenia w całej Unii Europejskiej sytemu znakowania żywności Nutri-Score.

 

Stanowisko resortu

W odpowiedzi na zgłaszane problemy wicepremier Henryk Kowalczyk podkreślił znaczenie możliwości obniżenia kosztów energii poprzez zakładanie spółdzielni energetycznych. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele resortu rolnictwa zwracali uwagę na konieczność dywersyfikacji źródeł energii oraz przygotowania bilansu potrzeb i możliwości pozyskania energii. Poinformowali jednocześnie, że do końca I kwartału powinien być przedstawiony projekt aplikacji kalkulatora energetycznego, który pozwoli na analizę takiego przedsięwzięcia pod kątem możliwości i opłacalności.

Odnosząc się do opłaty cukrowej szef resortu rolnictwa zapowiedział rozmowy na ten temat z Ministrem Zdrowia.

Wicepremier potwierdził także gotowość wsparcia w zakresie przyspieszenia prac legislacyjnych dotyczących opakowań, choć nie należy ono do kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnośnie sadów sokowych niezbędna jest współpraca sadowników i przetwórców. Badania w tym zakresie prowadzi również Instytut Ogrodnictwa.

Szef resortu rolnictwa opowiedział się także przeciwko rozwiązaniom zawartym w systemie Nutri-Score, który dyskryminowałby polskie produkty na rzecz wysoko przetworzonych.

 

Przedstawiciele przetwórców owoców i warzyw zadeklarowali daleko idącą współpracę i wsparcie resortu rolnictwa w zakresie opracowań i analiz dotyczących sektora oraz wyrazili zainteresowanie jak najszybszym przepływem informacji dotyczących propozycji nowych rozwiązań.

 

Źródło: MRiRW