Praktyki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa - podsumowanie prac

Eksperci projektu Energia Dla Wsi uczestniczyli już w kolejnym spotkaniu roboczym zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa - CORE TEAM w tematyce przede wszystkim zrównoważonego rolnictwa i ogrodnictwa oraz praktyk w zrównoważonym rozwoju dla rolnictwa i ogrodnictwa. 

 

Wydarzenie podsumowujące zrealizowane prace zespołów roboczych Core Team odbyło się 5 grudnia 2023 r. w Warszawie. Na przedstawienie prac przybyli przedstawiciele branży rolniczej, ogrodniczej, naukowcy.

Wystąpienie dotyczące najlepszych praktyk w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa przedstawili dr inż. Mirosław Korzeniowski oraz Maria Sikorska. Maria Sikorska opowiedziała szeroko o dobrych praktykach rolnictwa zrównoważonego posługując się przykładami. Odwiedzając i rozmawiając z rolnikami w programie Z klimatem i z pasją miała okazję zebrać i zaprezentować na wydarzeniu najważniejsze praktyki. Najważniejsze z nich to:

  • innowacje,
  • współpraca z naukowcami.

 

 

Koordynatorka jednego z zespołów Core Team - Paulina Kopeć zaproponowała kluczowe obszary dla rozwoju polskiego sadownictwa i rolnictwa na przykładzie prac "Strategia Jabłkowa 2030".

  • przystosowanie gospodarstw do nowych praktyk rolniczych,
  • przystosowanie do zmian klimatycznych,
  • dostosowanie do raportowanie zrównoważonego rozwoju (EsG i CSRD),
  • dostosowanie do środowiska handlowego z rosnącym protekcjonizmem,
  • dopasowanie logistyki,
  • dostosowanie branży do oczekiwań łańcucha dostaw,
  • dostosowanie się do trendów konsumpcyjnych.

 

Ważnym elementem spotkania była debata oksfordzka o tezie:

"Organizacje branżowe producentów owoców i warzyw powinny dążyć do elitarności, a nie powszechności"

Przedstawiciele branży podzieleni na dwa zespoły prowadzili ważną dyskusję rozważając wady i zalety elitarności i powszechności z odniesieniem do organizacji rolniczych i ogrodniczych.