Powstał specjalny Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym

Identyfikacja barier w rozwoju rynku i przygotowanie rekomendacji do ich usunięcia - to zadania Zespołu do spraw zwiększenia udziału zrównoważonej biomasy (m.in. pozostałości z produkcji rolnej) w krajowym systemie elektroenergetycznym i ciepłowniczym.

Zespół został powołany jako organ pomocniczy przez resort klimatu i środowiska. Do końca kwietnia 2023 roku mają zostać opracowane rozwiązania - zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne - w obszarach uwarunkowań technicznych, źródeł finansowania, pochodzenia i dostępności biomasy oraz systemów wsparcia.

"Prace Zespołu odbywać się będą pod przewodnictwem Ireneusza Zyski, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii" - poinformował resort.

Członkami Zespołu są m.in. przedstawiciele ministra klimatu i środowiska, ministra rolnictwa, ministra ds. gospodarki, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Bioeko Grupa Tauron Sp. z o. o., ENEA S.A., Energa S.A., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"W pracach Zespołu - z głosem doradczym - mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego lub zastępcę, których wiedza i doświadczenie będą wsparciem do wykonywania zadań Zespołu. W szczególności będą to eksperci sektora energii, eksperci prawni oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska" - przekazał resort.

 

Źródło: agropolska.pl