POTATO POLAND 2021

W dniach 20-22 sierpnia b.r. odbyła się kolejna edycja Potato Poland z udziałem Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego. Wydarzenie miało miejsce w powiecie Lęborskim, w miejscowości Chabrowo, które jest mocno powiązane z branżą ziemniaczaną. Cyklicznie odbywające się targi POTATO POLAND to impreza o charakterze wystawowo – konferencyjnym mająca na celu integrację polskiej branży ziemniaczanej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników, a poza wystawcami, rolnikami byli obecni m.in.:

Anna Gembicka, Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Andrzej Chodkowski Główny inspektor, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Halina Szymańska, Prezes ARiMR
Michał Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR
przedstawiciele władz samorządowych w tym m.in Marszałek i Wojewoda Pomorski, Starosta Powiatu Lęborskiego, a także Burmistrz miasta Łeba i Lęborka.

 

Tematami przewodnimi były m.in.:

  • Neutralność klimatyczna rolnictwa
  • Cyberagrotechnika
     

Podczas panelu eksperckiego nt. Neutralności klimatycznej rolnictwa jednym z panelistów był członek Rady Programowej stowarzyszenia, kierownik projektu OZE na obszarach wiejskich  – dr Grzegorz Maśloch, który w swoim wystąpieniu podkreślił takie aspekty jak:

  • Wyzwania stojące przed polskim rolnictwem w zakresie dochodzenia do neutralności klimatycznej, w tym m.in. wprowadzenia oznaczenia śladu węglowego w produktach spożywczych,
  • Edukacji klimatycznej dla rolników i mieszkańców wsi,
  • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, w tym także do podejmowania wspólnych inicjatyw, jak. np. spółdzielnie energetyczne, współużytkowanie maszyn rolniczych, itp.
  • Problemy z gospodarowaniem odpadami na terenie Polski, w tym magazynowanie, przetwarzanie oraz ich transport.

 

Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył także w dyskusjach z rolnikami, decydentami w obszarze wyzwań klimatycznych, zmianach trendów w energetyce (kierunek OZE), alokacji środków UE na lokalne projekty energetyczne. Podczas całego wydarzenia dostępne były dedykowane materiały informacyjne oraz broszury edukacyjne projektu pt. „ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROLNICTWIE I WSRÓD LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH”.