Postępy na drodze do zrównoważonego rolnictwa

W dniu 21 kwietnia odbyło się spotkanie ekspertów - przedstawicieli polskiego sektora ogrodniczego, poświęcone kierunkom rozwoju uwzgledniającym nadchodzące wyzwania w zakresie rozwoju zrównoważonego.

Udział w dyskusjach brał Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego Pan Rafał Czaja. Przedstawił m.in. wyzwania wynikające z tzw. "Zielonego Ładu", Pakietu "Fit for 55", potrzeb lokalnej energetyki odnawialnej. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się przekazywać informacje dot. nadchodzących wyzwań zarówno do członków organizacji, które reprezentują, a także poprzez swoich członków, docierać do rolników i decydentów na obszarach wiejskich. Tylko aktywne działania na wielu poziomach mogą zapewnić polskiej wsi budowanie konkurencyjności zarówno w sferze ekonomicznej i społecznej, podkreślali uczestnicy spotkania.

(od lewej Rafał Czaja, Witold Boguta)

W ramach prac zespołu ds. upowszechniania idei produkcji zrównoważonej, do którego dołącza Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego będą realizowane  m.in. :

  • dokumenty analityczne dot. kierunków rozwoju zrównoważonego,
  • opiniowanie i wdrażanie Krajowego Planu Strategicznego,
  • najlepsze praktyki w integrowanej i zrównoważonej produkcji ogrodniczej w Polsce.

Wszyscy eksperci zaangażowani w prace zespołu, swoje zadania realizują w ramach środków własnych, przedstawiciel Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego w ramach projektu "energia dla wsi".