Ponad tysiąc osób wzięło udział w szkoleniach realizowanych przez ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował o zrealizowanych działaniach edukacyjncych w roku 2022, w tym z udziałem ekspertów Stowarzyszenia na rzecz Efektywności im. prof. Żmijewskiego - lidera projektu Energia Dla Wsi wzięło udział ponad siedemset uczestników.

Jak czytamy na stronie KOWR, instytucja zorganizowała 25 szkoleń, w których wzięło udział 1114 osób w zakresie wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie, w 2022 roku.

Szkolenia były realizowane w zakresie:

 • spółdzielni energetycznych,
 • biometanu,
 • biogazu rolniczego,
 • agrofotowoltaiki,
 • spółek KOWR.

 

Poniżej prezentujemy materiał dotyczący spółdzielni energetycznych.

 

Eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego skupili się na tematyce związanej ze spółdzielniami energetycznymi.

Bezpłatne szkolenia organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa trwały od 21 września do 18 października 2021 r. i przeznaczone były dla przedstawicieli samorządów gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. wiejskich bezpłatne szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych na terenach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich. Patronat Honorowy nad szkoleniami objął Henryk Kowalczyk, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

Wśród ekspertów prowadzących poszczególne sekcje tematyczne są:

 • dr Grzegorz Maśloch,
 • mgr Tomasz Marzec,
 • dr Krzysztof Księżopolski,
 • mgr Arkadiusz Mikołajczyk,
 • mgr Rafał Czaja.

Szkolenia zorganizowane były dla każdego z 16 województw. Spotkania były otwierane przez Pana Rafała Romanowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pana Waldemara Humięckiego, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Podczas szkoleń uczestnicy mieli okazję pozyskać cenną wiedzę dotyczącą:

 • jak krok po kroku założyć spółdzielnię energetyczną,
 • jakie modele można stosować,
 • jakie są planowane dofinansowania do przedsięwzięcia.