Polskie rolnictwo z bardzo dużymi szansami rozwojowymi

To główny wniosek wynikający z dyskusji prowadzonych w ramach webinaru "Zrównoważony rozwój a produktywność w celu utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego: Jaki jest punkt równowagi?", który odbył się wczoraj, tj. 14 czerwca.

W webinarze wzięło łącznie udział prawie 500 uczestników (w szczycie 486 osób).
Szczególnie ważne do podkreślenia były słowa przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Krzysztofa Kielaka, który zaznaczał, że zarówno dla rolnictwa rozumianego jako tradycyjne i rolnictwa ekologicznego jest miejsce na rozwijającym rynku, a działania poszczególnych branż powinny wzmacniać "polskie marki", co Ministerstwo jest gotowe wspierać.

Zarówno Prof. Kazimierz Tomala jak i Prezes Witold Boguta wskazywali na wyzwania dot. otoczenia międzynarodowego, a także zmian klimatu i konieczności aktywnego reagowania na nie przez rolników, jednak nie wyłącznie "ideologicznymi hasłami", a argumentami korzyści i opłacalności prowadzenia upraw. Eksperci podkreślali także szanse polskich owoców i warzyw jako produktów jakościowych.
Uzupełniając, Prof. Piotr Gołasa wskazał, że w komunikatach dla rolników powinniśmy raczej używać określeń typu "jak minimalizować wpływ rolnictwa na  klimat", "być aktywnymi w tych obszarach" niż sloganów "jak rolnik ma dbać o planetę". Musimy założyć, że zrównoważony rozwój to taki, który zaspokajając potrzeby współczesnych społeczeństw, nie będzie wpływał negatywnie na możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń.
Przedstawiciele zagraniczni naszego webinaru Pan Michaux, i Maycock, wskazywali na ogromną rolę Polski oraz całej Europy Centralnej jako "tygrysa potencjału zrównoważonej produktywności". Tego regionu, który w bardzo dobry sposób uniknął masowej chemizacji produkcji rolnej, co stawia polskie rolnictwo i naszych rolników w bardzo dobrym punkcie. Podczas webinaru przedstawiono także wyjątkową idee wspierającą polskich rolników tzw. samozbiory. Jak podkreślał Mirosław Biedroń twórca bezpłatnej platformy MyZbieramy.pl - "jest to szansa dla polskich rolników na uczciwą zapłatę za ich pracę, bo przecież nic nie musi się marnować na polu, tylko dlatego, że nie miał kto pozbierać owoców, warzyw". Idea polega na rozwoju sprzedaży bezpośredniej - zachęca do kupowania lokalnie, aby wesprzeć rolników. Całe rodziny mogą dołączać do osób, które zbierają dla SIEBIE owoce, warzywa u rolników poznanych na portalu.
Webinar doskonale podsumowali Pan Mirosław Korzeniowski oraz Michał Grzbiela, wskazując, że innowacje w rolnictwie to nie tylko cyfryzacja procesów, ale także umiejętne wykorzystanie istniejących już metod w sposób bardziej precyzyjny i uwzględniający ogrom wiedzy naukowej, z którą należy docierać do rolników.
Ta teza zamykająca dyskusje, stała się jednocześnie zobowiązaniem dla projektu energiadlawsi.pl, aby jeszcze mocniej intensyfikować niezależne działania eksperckie, wspierające polskich małych i średnich rolników w dotarciu do wiedzy.

Już nie długo uruchamiamy cykl webinarów w tym zakresie - szczegóły niebawem.