Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przekazany do Komisji Europejskiej

Przekazujemy w piątek Komisji Europejskiej zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 - poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Główną zmianą tego planu jest "znaczące podwojenie wydatków na dopłaty do dobrostanu zwierząt" - dodał.

"Dzisiaj przekazujemy Komisji Europejskiej zmieniony Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ten plan jest już uzgodniony z Komisją Europejską" - ogłosił w piątek podczas konferencji prasowej Kowalczyk. Zaznaczył, że "mogą się jeszcze zdarzyć jakieś techniczne czy drobne poprawki", jednak - jak dodał - generalnie założenia tego planu już nie będą ulegały zmianie.

Jak mówił szef resortu rolnictwa, plan, który zostanie przekazany w piątek, "uległ bardzo istotnym zmianom w stosunku do pierwotnego planu przekazanego w grudniu". "Od grudnia, kiedy przekazaliśmy ten pierwszy projekt planu, deklarowałem, że będziemy się bardzo długo i konsekwentnie wsłuchiwać się w opinię rolników, organizacji rolniczych, hodowców. Również mieliśmy uwagi i Komisji Europejskiej" - tłumaczył. W ocenie ministra Kowalczyka Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wychodzi naprzeciw potrzebom rolników. "Główną zmianą tego planu jest znaczące podniesienie, podwojenie wydatków na dopłaty do dobrostanu zwierząt - to jest jak gdyby główna część tej zmiany" - powiedział.

22 grudnia 2021 r. projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 został formalnie przekazany do Komisji Europejskiej. Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich.

Fot. KPRM - Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk

Źródło: PAP