Pierwsze spotkanie grupy tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich

Grupa tematyczna (GT) ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich zajmowała się rolą Zielonego Ładu na obszarach wiejskich oraz możliwym wkładem działalności wiejskiej i rolniczej w osiągnięcie wybranych celów Zielonego Ładu. Podczas pierwszego spotkania grupy tematycznej zdefiniowano konkretne tematy, którym GT poświęci swoją dalszą działalność do maja 2021 r. Dyskusja bazowała na pracach przygotowawczych przeprowadzonych przez Punkt Kontaktowy ENRD oraz na spostrzeżeniach członków GT przedstawionych w trakcie rejestracji. więcej