Odpowiednie warunki dla rolników mogą wesprzeć zrównoważoną produkcję mleka

20 czerwca Prezes Krajowego Związku Spółdzielczości Mleczarskiej - Waldemar Broś oraz Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl) - Rafał Czaja rozmawiali o nadchodzących wyzwaniach w rolnictwie i branży mleczarskiej związanych z Zielonym Ładem i o badaniu, które rozpocząć ma Stowarzyszenie.

Aktualna sytuacja związana z wojną w Ukrainie oraz kierunki zmian (Zielony Ład), są impulsem do przedefiniowania podejścia do rozwoju zrównoważonego. Musimy coraz bardziej koncentrować się na optymalizacji procesów produkcyjnych (energia/gaz) jak i zapewnić polskim rolnikom warunki potrzebne dla zwiększenia produkcji mleka, co oznacza dla nich m.in. możliwość wykorzystania w pełni posiadanej ziemi (odłogowanie ziemi – Zielony Ład). Jak zaznaczył Prezes Broś, produkty mleczarskie mają w swoim składzie wszystkie niezbędne składniki odżywcze i są naturalne, dlatego należy popierać wszelkie działania wspierające zarówno rolników jak i mleczarnie w procesie zrównoważonego rozwoju.
W tej kwestii odpowiedzią jest inicjatywa Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego (energiadlawsi.pl), która ma na celu m.in. wskazanie obszarów/procesów, których optymalizacja umożliwi znaczące obniżenie emisyjności i energochłonności, zmniejszając tym samym koszty rolników i zakładów produkcyjnych, co jest niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.