Odnawialne źródła energii pobudzają rolnictwo

Odnawialne źródła energii oferują wielkie możliwości dla rolnictwa. Według ADEME (Francuska Agencja ds. Środowiska i Zarządzania Energią) generują prawie 1,4 mld euro, czyli równowartość 2% obrotów sektora rolnego. Według raportu ADEME rolnictwo stanowi 20% krajowej produkcji energii odnawialnej we Francji. W zamian odnawialne źródła energii pomagają rolnikom zdywersyfikować ich dochody (np. poprzez sprzedaż energii elektrycznej) i obniżyć rachunki za energię, wykorzystując energię, którą sami produkują.

Położona w południowo-zachodniej Francji Fermes de Figeac zdywersyfikowała swoją podstawową działalność jako spółdzielnia rolnicza i jest obecnie dobrą ilustracją związku między rolnictwem a odnawialnymi źródłami energii. Od ponad dekady ta licząca 650 członków spółdzielnia rolnicza prowadzi – ramię w ramię z lokalnymi rolnikami – wspólne projekty mające na celu rozwój odnawialnych źródeł energii obecnych na jej terenie. Celem jest zagwarantowanie regularnych dochodów rolnikom wszelkiego rodzaju, a ponadto stworzenie wartości dodanej opartej na gospodarstwie rolnym.

więcej