O wyzwaniach dla polskiego rolnictwa - rozmowa z Dariuszem Kwiatkowskim, redaktorem Polskiego Radia

W ubiegłym tygodniu mieliśmy ogromną przyjemność porozmawiać z redaktorem Polskiego Radia, laureatem konkursu „Eko Dziennikarz” oraz wybitną osobowością zajmującą się zagadnieniami rozwoju rolnictwa i ekologii w Polsce, Dariuszem Kwiatkowskim. Poniżej prezentujemy Państwu zapis wywiadu Pana redkatora z Rafałem Czają, prezesem Stowarszyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.

 

Dariusz Kwiatkowski, witam Państwa. Mniejsze zużycie energii przy zachowaniu konkurencyjności to niezmiernie ważna sprawa. Trzeba do tego dążyć również na obszarach wiejskich. Szansę na poprawę sytuacji w tej dziedzinie zbada Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Jaki konkretnie cel chcą Państwo osiągnąć i przy współpracy z jakimi partnerami? – pytam Rafała Czaję, prezesa Stowarzyszenia.

Podjęliśmy decyzję, do której przekonaliśmy również Ministerstwo Rolnictwa, że w ramach działań statutowych naszej organizacji, takiego rodzaju badanie przeprowadzimy w formie zarówno ankietowej, jak i bezpośrednich wywiadów. Zarówno z organizacjami branżowymi, jak i rolnikami. Jako efekt badania wskażemy te obszary, w których często niewielkie wsparcie finansowe może zagwarantować, czy to zakładowi przetwórczemu, czy rolnikom, czy innego rodzaju firmom na obszarach wiejskich, znaczący efekt obniżenia konsumpcji energii elektrycznej i ciepła.
 

Kto powinien skorzystać z takiej wiedzy w interesie wsi i rolnictwa?

- Chcielibyśmy, aby nasze badanie było narzędziem dla Ministerstwa Rolnictwa i być może dla KOWR-u pokazującym w formie tabelarycznej, które inwestycje należałoby dodatkowo wspierać, czy to środkami krajowymi czy środkami unijnymi, będąc w tym momencie bardzo precyzyjnym, bo będziemy mieli zdiagnozowane takie obszary, które takiej interwencji wymagałyby.
 

Czy tą szansą na poprawę bilansu energetycznego są odnawialne źródła energii?

- Na obniżenie energochłonności – tak, zdecydowanie. Odnawialne źródła energii plus maksymalizacja tzw. autokonsumpcji. Czyli jeżeli rolnicy czy zakłady przetwórcze mają instalację źródła odnawialnego, powinni maksymalnie z tej instalacji korzystać, niekoniecznie, mówiąc tak trochę w cudzysłowie, lokując tą energię w KSE.
 

Czy powrót do ułatwień dotyczących budowy wiatraków budzi pewne nadzieje?

- Ja pamiętam jak jeszcze za czasów śp. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego, naszego patrona Stowarzyszenia i założyciela, byliśmy na wizycie studyjnej w Niemczech, gdzie trochę te wiatraki były również odczarowane poprzez podmioty typu spółdzielnie energetyczne. Rolnicy wiedzieli, że w spółdzielni energetycznej są współwłaścicielami infrastruktury i wszelkiego rodzaju benefity trafiają również do nich. Nie były to wyłącznie benefity prywatnych inwestorów, ale również rolników. To jest ta zachęta.

Czy rolnicy mają wiedzę na ten temat?

- Wydaje się, że działania uruchamiane przez KOWR już we wrześniu, to znaczy warsztaty i szkolenia dotyczące spółdzielni energetycznych będą też tym asumptem, który pokaże, że nowoczesna wieś to również spółdzielnie energetyczne i przede wszystkim współpraca spółdzielcza tam, gdzie rolnicy i społeczności wiejskie są podmiotami, a nie przedmiotami, mówiąc w sposób bardzo otwarty.

 

Całość wywiadu można wysłuchać klikając w grafikę poniżej:

 

 

Fot. energiadlawsi.pl. Rafał Czaja - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, Dariusz Kwiatkowski - Jedynka Polskie Radio

 

Źródło: jedynka.polskieradio.pl