O wykorzystaniu dronów i narzędzi sztucznej inteligencji w rolnictwie na posiedzeniu sejmowej Podkomisji do spraw gospodarki i innowacyjności w rolnictwie - dr Jacek Skudlarski, Rafał Czaja uczestnikami posiedzenia

W środę 3 sierpnia w ramach działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich eksperci energiadlawsi.pl mieli przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu sejmowej Podkomisji do spraw gospodarki i innowacyjności w rolnictwie, które poprowadził Przewodniczący Poseł Jarosław Sachajko.

W posiedzeniu uczestniczyli mgr Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego - inicjatywa energiadlawsi.pl oraz dr inż. Jacek Skudlarski - pracownik dydaktyczny SGGW, popularyzator wiedzy z zakresu Rolnictwo 4.0 jak i ekspert projektu energiadlawsi.pl. Kluczowym tematem posiedzenia dla ekspertów projektu energiadalwsi.pl dotyczył wykorzystania dronów i sztucznej inteligencji w rolnictwie.

Drony a szczególnie możliwości pozyskiwania informacji za pomocą tych pojazdów i sztuczna inteligencja (AI) jako jeden z elementów szeroko pojętej cyfryzacji są ujęte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa i ten kierunek należy popierać w dobie zmian w europejskim i światowym rolnictwie. 

Posiedzenie Podkomisji okazało się bardzo interesujące m.in. z tego względu, że uczestniczący w posiedzeniu Podkomisji mieli okazję obejrzeć szereg prezentacji w których pokazano zastosowanie dronów i sztucznej inteligencji. Jak się okazuje, z dronów (bezzałogowych statków powietrznych - BSP) w badaniach naukowych korzysta Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Technologiczno – Przyrodniczy.  Ten ostatni opracował koncepcję wykorzystania sztucznej inteligencji oraz BSP w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, której tekst był udostępniony uczestnikom posiedzenia Podkomisji. Z dronów korzystają też i inne Instytuty naukowe oraz jednostki administracji państwowej. Szczególnie interesujące były prezentacje firm prywatnych. Podczas posiedzenia podkomisji wystąpili: Paweł  Gębuś oraz Ewa Guard z ResqFoundation, Jacek Pawełczyk z Automated Detections Sp. z o.o., Marek Gaweł z Korbowo Sp. z o.o., a także Damian Kacperek z Instytutu Rolnictwa Precyzyjnego.

Udział w posiedzeniu Podkomisji wzięli przedstawiciele reprezentujący sektor Internetu rzeczy (IoT). Obecna na Podkomisji pani Agnieszka Łasut reprezentująca Polski Klaster IoT i AI – SINOTAIC poruszyła kwestie cyberbezpieczeństwa w cyfrowym rolnictwie. Zabrakło natomiast w niniejszym posiedzeniu, co też podkreślił pan Przewodniczący Jarosław Sachajko oraz Prezes Rafał Czaja przedstawicieli Izb Rolniczych i rolniczych Związków Zawodowych. 

Głównym postulatem ekspertów energiadlawsi.pl było, aby instytuty badawcze udostępniały swoje dane dla rolników i nie było one wyłącznie materiałem wewnętrznym jednostek, o co zaapelował dr. Jacek Skudlarski. "W dzisiejszych czasach dostęp do informacji staje się kluczowy dla planowania i osiągania korzyści przez rolników" - zaznacza dr Skudlarski.

 Fot. dr inż. Jacek Skudlarski, ekspert energiadlawsi.pl

 

Pełny artykuł naszego eksperta dostępny jest tutaj.

 

Źrodło: Jacek Skudlarski, SGGW, energiadlawsi.pl