O rewolucjach technologicznych w rolnictwie oraz korzyściach jakie Rolnictwo 4.0 oferuje dla produkcji zrównoważonej oraz ekologicznej

Wspólnie z dr Jackiem Skudlarskim, autorem bloga Rolnictwo 4.0 - Rolnictwo Przyszłości oraz dr Grzegorzem Maślochem w ramach projektu energiadlawsi.pl opowiemy Państwu o rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych, a przede wszystkim o korzyściach z ich wprowadzenia dla rozwoju zrównoważonego w gospodarstwie.

Dr Jacek Skudlarski tak relacjonuje na swoim blogu: "Dziś w studio w Warszawie rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem materiałów filmowych w których opowiadam o rewolucjach technologicznych w rolnictwie, przemysłowych technologiach w #Rolnictwo40 oraz korzyściach jakie Rolnictwo 4.0 oferuje dla produkcji zrównoważonej oraz ekologicznej. To moje pierwsze wystąpienie w studio. Nie ukrywam trema była ale również i fajna atmosfera. Jak dla mnie interesujące przeżycie. Jestem pełen podziwu dla ekipy filmowej i dziękuję im za cierpliwość. Więcej szczegółów podam później. O projekcie niebawem także będzie można przeczytać na https://energiadlawsi.pl#energiadlawsi #Rolnictwo40

Dr Grzegorz Maśloch wskazuje "To nasza kolejna inicjatywa skierowana do rolników, poprzez którą chcemy promować postawy prośrodowiskowe, nie wskazując na konkretne marki/firmy lecz na całościowe podejście. Bardzo często spotykając się z rolnikami, byliśmy pytani o różne obszary, stąd idea cyklu webinarów, które usystematyzują wiedzę i będą dostępne cały czas dla rolników w trybie on-line."

Nasze prace w studio