O neutralności klimatycznej podczas POTATO POLAND 2021

POTATO POLAND 2021
XXVIII Krajowe Dni Ziemniaka
Lębork 20-22 sierpnia 2021 r.
 

Współorganizatorem Potato Poland 2021 i XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz IHAR. W tym roku finał imprezy zlokalizowano w powiecie Lęborskim, w miejscowości Charbrowo (10 km od Łeby). Tym samym ta największa w kraju impreza specjalistyczna dla branży ziemniaczanej odbędzie się w regionie słynącym ze specjalistycznej towarowej produkcji na potrzeby przetwórstwa, sieci handlowych i eksportu.

Podczas targów odbywać się będą debaty eksperckie dotyczące zagadnień rolnictwa, wsi oraz klimatu. W bloku konferencyjnym pt.  „NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA” prelegentem będzie członek rady programowej stowarszyszenia dr inż. Grzegorz Maśloch koordynator projektu realizowanego we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną. Podczas debaty poruszane będą aspekty jak:

  • Jakie działania muszą być wdrożone aby dojść do neutralności klimatycznej w rolnictwie i na obszarach wiejskich?
  • Jakie są główne kierunki i możliwości adaptacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do zmian klimatu – rola lokalnych odnawialnych źródeł energii?

więcej