Nowelizacja ustawy - wyższe limity i niższe ceny prądu dla m.in. gospodarstw rolnych

Nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.

Nowelizacja przede wszystkim zwiększa limity zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniża cenę maksymalną energii elektrycznej m.in. dla samorządów i rolników.

 

W lipcu 2023 zwiększone limity zużycia prądu wynoszą:

  • 3000 kWh (zamiast 2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
  • 3600 kWh (zamiast 2600 kWh) dla osób z niepełnosprawnościami,
  • 4000 kWh (zamiast 3000 kWh)  dla rolników  i rodzin z Kartą Dużej Rodziny.

Mniej za prąd zapłacą również małe i średnie firmy, odbiorcy wrażliwi m.in. szkoły, szpitale, samorządy. Od 1 października 2023 r. gwarantowana cena energii elektrycznej będzie wynosić dla nich 693 zł za 1 MWh - obecnie jest to 785 zł.

 

Nowe limity zużycia prądu będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie uchwalonej nowelizacji – przekroczył dotychczasowy limit. Ewentualna nadpłata wykorzystana zostanie na poczet następnego rozliczenia z dostawcą prądu. 

 

Źródło: WNP.pl

 

Uchwalona nowela ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. dotyczy zapewnienia stabilnego poziomu cen energii elektrycznej i paliw gazowych dla wybranych odbiorców, którzy są szczególnie narażeni na wzrost cen paliw i energii.