Nie tylko eksperci, ale także rolnicy przeciwko zmianie systemu prosumenckiego w Polsce

Zmiana systemu rozliczeń energii produkowanej przez prosumentów OZE w Polsce wywołała gorącą dyskusję i powszechny sprzeciw społeczeństwa, prosumentów, samorządów i organizacji branżowych takich jak m.in. Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, WWF Polska, Polska Zielona Sieć czy Clientearth. Do tych środowisk dochodzą właśnie sami rolnicy, reprezentowani przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie planów likwidacji systemu opustów. Apel dotyczy poselskiego projektu ustawy o OZE, który obecnie znajduje się już w Senacie po szybkim przeprocedowaniu dokumentu w Sejmie. W powyższej sprawie zwrócono się również do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego oraz wicepremiera ministra rolnictwa i rozwoju wsi - Henryka Kowalczyka. 

,,Wyrażam sprzeciw przeciwko zaproponowanym zmianom w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej'' – wskazuje Szmulewicz

Przypomina w wypowiedzi, że w ramach zaproponowanego systemu tzw. net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą, według jej wartości rynkowej. Podstawą rozliczeń będzie konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością za energię elektryczną. Jednocześnie za pobieraną z sieci energię prosument będzie płacił według stawek operatora.

,,Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawkami proponowanymi przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji''

,,W związku z czym wnioskujemy, aby cena energii wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25 proc. ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci'' – wskazuje Wiktor Szmulewicz.  

Rolnictwo stawia na OZE

Rolnicy coraz częściej decydują się na inwestycje w OZE, a potencjał właśnie płynie z obszarów wiejskich. Przy pojawiających się programach wsparcia rozwoju OZE dla rolników jak np. Agroenergia, na który wskazywali także eksperci Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego podczas spotkań lokalnych, rośnie zainteresowanie technologiami prosumenckimi. Rolnicy decydują się przede wszystkim na instalacje fotowoltaiczne, które instalowane są na dużych powierzchniach dachowych budynków gospodarczych. Modernizacja i elektryfikacja rolnictwa zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw rolniczych, co wymusza obecnie na rolnikach poszukiwania tanich źródeł energii elektrycznej. 

Ponadto eksperci postrzegają symbiozę rolnictwa i instalacji OZE jako przyszłość bezpieczeństwa żywnościowego w dobie postępujących zmian klimatycznych.