Nabór wniosków na tworzenie zadrzewień śródpolnych

W ramach PROW 2014–2020 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w formie papierowej lub elektronicznej do 1 sierpnia 2022 r.

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomoc na zakładanie zadrzewień śródpolnych odbywa się na następujących zasadach:
- Wsparcie jest przyznawane rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego na zakładanie zadrzewień o powierzchni 0,1–0,5 ha i szerokości nie większej niż 20 m.
- Zadrzewienia są możliwe do wprowadzenia na gruntach ornych.
- W składzie gatunkowym nasadzeń są preferowane gatunki liściaste (co najmniej 90 proc. udziału).
- Pomoc na założenie zadrzewienia, w zależności od nachylenia terenu, wynosi od 10 892 do 13 664 zł/ha.
- Dodatkowo jest przyznawane wsparcie na ochronę drzew i krzewów przed zniszczeniami od zwierzyny.
- Zadrzewienia założone w ramach PROW 2014–2020 będą uprawnione do płatności bezpośrednich.

Dokładne informacje: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-...

Tagi: