Nabór wniosków na pomoc suszową

Od 16 czerwca do 30 czerwca 2022 r. będzie trwał nabór wniosków na pomoc suszową. 

Jakie są stawki pomocy suszowej?
Stawka pomocy za szkody powstałe w 2021 roku zależy od uprawy i wysokości szkód. Jeśli rolnik stracił:
- 60% plonu w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny otrzyma 1000 zł na 1 ha;
- co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny otrzyma 500 zł/ha;
- co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu w wyniku suszy otrzyma 500 zł/ha.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularze wniosków z instrukcją ich wypełniania zostaną udostępnione na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: ARiMR