Nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczne

Dodatkowy nabór wniosków na płatności dla małych gospodarstw i rolnictwo ekologiczne

Od 1 do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą składać, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żądanie (oświadczenie) przyznania płatności dla małych gospodarstw realizowanej w ramach płatności bezpośrednich.

Płatność przysługuje rolnikom:

  • posiadającym gospodarstwa o powierzchni do 5 ha UR;
  • którzy już złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2023 r. (na podstawie dotychczasowych przepisów) i tylko jeżeli uzyskali ww. płatności w poprzednim roku (lub są następcami prawnymi takich rolników).

 

Kwota wsparcia wyniesie równowartość 225 EUR/ha (około 1000 PLN/ha).

 

UWAGA: Zgodnie z przepisami unijnymi płatność dla małych gospodarstw zastępuje inne rodzaje płatności bezpośrednich co oznacza, że rolnicy, którzy ubiegają się o płatność, nie będą mogli otrzymać wsparcia z tytułu innych rodzajów płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów i płatności związanych z produkcją.

Niemniej jednak rolnicy ubiegający się o ww. płatność nadal będą uprawnieni do uzyskania:

  • Uzupełniającej Płatności Podstawowej – dodatkowej płatności finansowanej z budżetu krajowego oraz
  • wsparcia w ramach II filaru WPR, tj. np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW, płatności ekologicznych.

 

Rolnictwo ekologiczne

W przepisach krajowych wprowadza się zmiany w zakresie Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych oraz Pakietu 8. Trwałe użytki zielone.

Dotychczas płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha, obecnie będzie to 0,3 DJP/ha. Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety zostanie naliczona płatność na podstawie obniżonego poziomu 0,3 DJP.

 

Dodatkowo, w terminie od 1 do 31 sierpnia br. mogą zawnioskować również rolnicy, którzy dotychczas nie ubiegali się o te pakiety.

 

Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.