Nabór do Rady Produkcji Ekologicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym do udziału w pracach Rady.

W imieniu energiadlawsi.pl dołączamy się do tego zaproszenia, mając nadzieję że organizacje i kadra naukowa, z którymi współpracujemy wezmą aktywny udział w inicjatywie.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu dostępnym w materiałach do pobrania. Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: konsultacje_eko@minrol.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 r.

 

Do zadań Rady należeć będzie:

  • opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w rolnictwie ekologicznym, w szczególności w obszarze produkcji i przetwórstwa ekologicznego oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;
  • wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi produkcji ekologicznej;
  • opiniowanie, konsultowanie i przedstawianie propozycji rozwiązań, działań oraz realizacji celów wskazanych w Ramowym Planie Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021– 2027.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać klikając tutaj.

 

Podstawa prawna

§ 3.1. zarządzenia nr 23 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie Rady Produkcji Ekologicznej.

 

Fot. MRiRW 

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi