MRiRW prowadzi konsultacje II wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 r.

KOWR przypomina, że do 15 września 2021 r. MRiRW prowadzi konsultacje II wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.

Druga wersja projektu planu została uzupełniona o szereg obszarów, których nie zawierała pierwsza wersja projektu Planu. Propozycje rozwiązań przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zawierają m.in. podział budżetu, pełny katalog interwencji oraz wskaźniki monitorowania realizacji Planu. Stanowisko opinii publicznej będzie służyć dalszemu dostosowaniu dokumentu strategicznego do potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Zgłoszone opinie, uwagi i stanowiska pomogą wypracować najbardziej wyważone rozwiązania, które umożliwią uwzględnienie zróżnicowanych potrzeb obywateli, grup, środowisk i instytucji. Pozwolą także wypracować ostateczny kształt przyszłych instrumentów i wsparcia.

Uwagi/opinie  do projektu drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej, na której znajduje się projekt dokumentu oraz formularz służący do zgłaszania ewentualnych uwag do MRiRW:   
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027

Informacja o trwających konsultacjach oraz pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszające do konsultacji zamieszczone są na stronie głównej MRiRW pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozpoczely-sie-konsultacje-drugiej-wersji-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027