Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednym z sygnatariuszy porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki w Polsce

Przedstawiciele administracji rządowej oraz interesariusze sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali 16 grudnia 2021 r. Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a celem tej inicjatywy jest wspieranie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw.

 


Anna Gębicka - Sekretarz Stanu; Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej: Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych, Minister Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki jest niezmiernie istotne dla sektora wsi. Zrównoważona transformacja regionów wiejskich jest możliwa, w głównej mierze, dzięki fotowoltaice. Jako najszybciej rozwijająca się technologia spośród Odnawialnych Źródeł Energii, fotowoltaika ma istotny wpływ na poprawę jakości życia ludzi na wsi, wysokość rachunków za energię gospodarstw wiejskich, ale i jakość powietrza w kraju. 

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego również zostało stroną w Porozumieniu, które będzie stałą platformą współpracy Stron na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce, z naciskiem na wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych, a także elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Informacja o podpisaniu Porozumienia pojawiła się na stronie Ministerstwa Klimatu, gdzie zamieszczone zostały również wypowiedzi osób z resortów, zapraszamy do zapoznania się. Więcej informacji o porozumieniu.