Mazowieckie Dni Rolnictwa 2024

W dniach 8 – 9 czerwca 2024 r. w Płońsku na terenie oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego po raz 24 – ty odbyły się Mazowieckie Dni Rolnictwa. Mają one charakter targów branżowych. Wydarzenie było dobrą okazją do edukacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, nowych form działalności na obszarach wiejskich, oraz budowania lokalnych sieci powiązań rolników.

 

Mazowieckie Dni Rolnictwa dedykowane są zarówno dla rolników, przedsiębiorców rolnych, lokalnych liderów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

 

 

Odbyte rozmowy z lokalną społecznością, rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich dotyczyły szerokiego obszaru:

  • nowoczesne rolnictwo,
  • jakość życia na terenach wiejskich,
  • realizacja inwestycji OZE,
  • społeczności lokalne,
  • wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa,
  • kultywowanie tradycji i lokalnej kultury.

 

Na terenie oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zaprezentowano wyniki doświadczeń polowych, nowe techniki i technologie upraw oraz odmian roślin. Oprócz tego miała miejsce prezentacja dorobku hodowlanego w produkcji zwierzęcej oraz wystawa sprzętu rolniczego w tym również innowacji w obszarze Rolnictwa 4.0.

Udział w Mazowieckich Dniach Rolnictwa wzięli lokalni dealerzy sprzętu rolniczego czołowych zagranicznych Kubota, Kverneland, Deutz-Fahr, Pottinger, Claas, New Holland, Kuhn. Nie zabrakło też producentów krajowych takich jak Bury, Euromilk czy Husarya. 

Oprócz ciągników różnych mocy, zaprezentowano sprzęt uprawowy, rozsiewacze, opryskiwacze, pielniki i przyczepy. Przybyli na targi gości mogli oglądać również rozwiązania z zakresu Rolnictwa Precyzyjnego i Rolnictwa 4.0.

Organizatorzy zadbali również o pokazy polowe. Można było oglądać pracę opryskiwacza wpisującego się w koncepcję Rolnictwa Precyzyjnego, maszyny do zbioru kamieni, drona opryskowego oraz automatycznej kosiarki do trawy.

 

 

Na stoisku z ciągnikiem i opryskiwaczem – zestawem wyposażonym w rozwiązania Rolnictwa Precyzyjnego odbyły się prelekcje dotyczące Rolnictwa 4.0, które wygłosił nasz ekspert dr inż. Jacek Skudlarski z warszawskiej SGGW.

Zwiedzający Dni Rolnictwa w Płońsku mogli również odwiedzić stoiska informujące o możliwościach finansowania projektów inwestycyjnych i warunkach ich kredytowania oraz współfinansowania.

Podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa miał miejsce kiermasz lokalnych wytwórców i producentów żywności, który miał na celu popularyzację m.in. produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Była to okazja do prezentacji dokonań rolnictwa ekologicznego na Mazowszu jak i promocji pszczelarstwa oraz dziedzictwa kulturowego i kulinarnego mazowieckiej wsi.

Ponadto miał miejsce kiermasz kwiatów, roślin ozdobnych, drzewek i krzewów owocowych od lokalnych rolników.

Mazowieckie Dni Rolnictwa odwiedził Minister Rolnictwa Czesław Siekierski, który uczestniczył przy wręczaniu nagród w konkursach „Hit Targowy 2024”, „Bezpieczne Gospodarstwo” – KRUS, „Najciekawsze Stoisko 2024”.