Magazynowanie i składowanie nawozów organicznych

W ramach serii artykułów o zrównoważonym rolnictwie prezentujemy artykuł autorstwa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności dotyczącego nawozów organicznych.

Nawozy organiczne odzwierzęce wytwarzane są przez cały okres chowu zwierząt, a ich stosowanie jest zalecane i możliwe do wykonania tylko w niektórych okresach roku. Dlatego wszystkie nawozy naturalne wymagają przechowywania. Obornika nie należy przechowywać w pryzmach polowych, gdyż prowadzi to do zanieczyszczenia wód gruntowych związkami azotu i fosforu oraz przenawożenia gleby pod pryzmą.

 

fot. https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/nawozenie/6423-nawozy-organiczne-c...

 

Ustawa o nawozach w art. 25. 1. wskazuje, że gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej     4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny być „zamknięte” w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych zawiera rozporządzenie Ministerstwa Środowiska (Dz.U.2003.4.44).

 

Komposty nie mają szczegółowych uregulowań dotyczących ich przechowywania.

 

fot.https://www.krysiak.pl/blog/nawozy-organiczne-do-ogrodu-jakie-wybrac/

 

Nawozy organiczne zawierają wszystkie niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy, które są uwalniane w wyniku procesów mineralizacji zawartych w nich związków organicznych. W celu prowadzenia racjonalnego i zgodnego z prawem nawożenia niezbędna jest dokładna znajomość zawartości składników odżywczych w stosowanym nawozie. Dla nawozów mineralnych wartości te są znane i zawarte w instrukcji stosowania nawozu. Dla nawozów organicznych znane są jedynie wartości standardowe, które są dostępne w literaturze. Standardowe wartości mają charakter orientacyjny, a rzeczywista zawartość składników odżywczych może się zmieniać w zależności od źródła pochodzenia takiego nawozu.

 

Podczas przechowywania nawozów organicznych następują w nich przemiany chemiczne prowadzące do strat niektórych składników poprzez ich ulatywanie lub wymywanie. Dlatego ich skład powinien być zweryfikowany dla konkretnej partii nawozu oraz czasu i warunków jego przechowywania. Wiedza o składzie chemicznym danego nawozu umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawożenia i zapobieganie przenawożeniu lub zanieczyszczeniu środowiska. Badanie składu możemy zlecić okręgowej stacji chemiczno-rolniczej lub innemu laboratoriom wykonującym takie badania (WIOŚ). Próbki powinny być reprezentatywne dla całej partii badanego materiału

fot.https://www.abc-ogrodow.com.pl/artykul/nawozy-organiczne-do-roslin-ogrod...

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Więcej informacji na stronie: ROLNICTWO ZRÓWNOWAŻONE