LIDER PROJEKTU PODCZAS KONFERENCJI „NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI OWOCÓW PESTKOWYCH”

Dnia 12 kwietnia 2024 r. w Sandomierzu w oddziale Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyła się konferencja „Nowatorskie rozwiązania w zrównoważonej produkcji owoców pestkowych”, gdzie jednymi z prelegentów byli lider projektu energiadlawsi.pl – dr inż. Tomasz Żelaziński oraz ekspert – dr inż. Jacek Skudlarski. Obaj Panowie są pracownikami Instytutu Inżynierii Mechanicznej SGGW w Warszawie.

 

 

Konferencja była skierowana do rolników, doradców ODR oraz młodzieży z pobliskiej szkoły rolniczej. W konferencji wzięli udział rolnicy współpracujących w grupie lidera. Celem konferencji był transfer wiedzy z zakresu nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań w produkcji owoców pestkowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony sadów przed chorobami i szkodnikami, zasad nawożenia, uprawy oraz zbioru.

 

 

Prelegentem podczas konferencji był dr inż. Tomasz Żelaziński. Lider w wykładzie pt. „Automatyzacja i mechanizacja w produkcji sadowniczej” przedstawił rozwiązania techniczne z zakresu nie chemicznych metod zwalczania chwastów. Omówił też konstrukcje dostępnych na rynku pielników stosowanych w uprawach warzyw oraz sadów. Część wykładu dotyczyła autonomicznych robotów. Przedstawianie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rolnictwa jest kluczowe dla transformacji gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

Wykład zatytułowany „Rolnictwo 4.0 – zagadnienia i działania do wykorzystania w sadownictwie” wygłosił dr inż. Jacek Skudlarski. Nasz ekspert wyjaśnił pojęcie Rolnictwa 4.0, omówił cztery rewolucje technologiczne w rolnictwie oraz przedstawił najnowsze technologie z zakresu automatyzacji, cyfryzacji i robotyzacji w sektorze rolnym.

 

 

Zgodnie z programem odbyło się pięć wykładów. Trzy z nich wygłosiły prelegentki z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - dr Agata Broniarek – Niemiec, dr Małgorzata Tartanus i mgr inż. Agnieszka Głowacka. Wykłady te dotyczyły chorób i zagrożeń ze strony szkodników drzew pestkowych i możliwości ich zwalczania oraz zaleceń doboru odmian i uprawy i ich praktycznego zastosowania w sadach.

Rolników podczas wydarzenia szczególnie zainteresował proces transformacji gospodarstw rolnych, w szczególności innowacyjne rozwiązania zrównoważonego rolnictwa.