Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development

W dniu 27 maja odbyła się międzynarodowa konferencja, ktorej Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego było wyłącznym polskim Partnerem merytorycznym  pt. "Legal and Economic Prespectives of Energy Cooperatives' Development "

W uroczystym otwarciu konferencji obok przedstawicieli Uczelni oraz gości międzynarodowych udział weźmie Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia.

Naszymi przedstawicielami podczas debat eksperckich w zakresie OZE na obszarach wiejskich, korzyści dla rolników oraz mozliwości realizacji kooperatyw energetycznych byli:

  • dr Grzegorz Maśloch - członek Rady Programowej Stowarzyszenia
  • dr Maciej Sokołowski - członek Rady Programowej Stowarzyszenia.

Wśród ekspertów międzynarodowych byli wybitni przedstawiciele, reprezentujący środowisko naukowe i praktyczne w zakresie społeczności, spółdzielni/kooperatyw energetycznych funkcjonujących w Europie:

  • Andreas Wieg.
  • Chiara Candelise,
  • Thomas Schomerus,
  • Sara Tachelet,
  • Martin Lowery,
  • Lars Holstenkamp,
  • Aleksandra Lakomiak.

więcej