KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI - TWORZENIE ZRÓWNOWAŻONYCH LOKALNYCH SYSTEMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Konsumenci w Ameryce Północnej i Europie coraz częściej poszukują wysokiej jakości żywności w przystępnych cenach, preferując produkty, które są zdrowe, smaczne i produkowane w sposób przyjazny dla środowiska. Ta zmiana w zachowaniu konsumentów odzwierciedla rosnącą świadomość znaczenia odpowiedzialnego odżywiania się i chęć poznania, skąd pochodzi ich żywność i jak jest produkowana (Serafin, 2015a).

W odpowiedzi na te potrzeby odrodziło się zainteresowanie krótkimi łańcuchami żywności, które mają na celu zminimalizowanie odległości między producentami żywności a konsumentami. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów rolno-przemysłowych charakteryzujących się złożonymi łańcuchami dostaw z licznymi pośrednikami, krótkie łańcuchy żywnościowe dążą do ustanowienia bezpośrednich połączeń między producentami a konsumentami. Krótkie łańcuchy żywnościowe stawiają na przejrzystość, umożliwiając konsumentom śledzenie pochodzenia żywności, a nawet bezpośredni kontakt z producentami w celu uzyskania informacji (Kawecka and Gębarowski, 2015; Serafin, 2022, 2015a; Wojcieszak-Zbierska, 2021). Eliminując pośredników, producenci mogą zachować większą część wartości generowanej przez ich produkty, jednocześnie wspierając poczucie bliskości społecznej między producentami a konsumentami (Serafin, 2015a; Wojcieszak-Zbierska, 2021).

 

Małe i średnie przetwórstwo mięsa w Unii Europejskiej – jak krótki ...

Źródło: https://www.meatfromeurope.eu/pl/aktualnosci/male-i-srednie-przetworstwo...

 

Jednym z udanych przykładów inicjatywy krótkiego łańcucha żywnościowego jest projekt "Produkty Lokalne z Małopolski" (LPM). LPM ma na celu połączenie producentów z różnych regionów Małopolski z konsumentami, a tym samym skrócenie łańcucha dostaw żywności i promowanie lokalnie produkowanej, wolnej od chemii żywności. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i informatycznym partnerstwo LPM ułatwiło bezpośrednie połączenia między ponad 175 rolnikami i producentami a ponad 3000 konsumentów. Budując zaufanie i reputację, inicjatywa stworzyła samowystarczalny lokalny system żywnościowy, który przynosi korzyści zarówno producentom, jak i konsumentom (Serafin, 2019, 2015a, 2015b).

 

Ponad 200 produktów z Małopolski na ministerialnej liście » Małopolska

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rolnictwo/ponad-200-produktow-z-ma...

 

Kluczem do sukcesu inicjatyw takich jak LPM jest pośrednictwo partnerskie, które łączy rolników, konsumentów i inne zainteresowane strony w celu współpracy nad budowaniem lokalnych systemów żywnościowych. Wspierając zaufanie, współodpowiedzialność i wspólne działania, pośrednictwo partnerskie umożliwia rozwój zrównoważonych systemów żywnościowych, które spełniają potrzeby i aspiracje lokalnych społeczności (Serafin, 2019).

Krótkie łańcuchy żywnościowe stanowią obiecujące podejście do tworzenia zrównoważonych lokalnych systemów żywnościowych, w których priorytetem jest przejrzystość, identyfikowalność i bezpośrednie połączenia między producentami a konsumentami. Wspierając współpracę i partnerstwo na poziomie lokalnym, inicjatywy te mogą potencjalnie zmienić nasze systemy żywnościowe na lepsze, z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i planety.

 

Więcej o projekcie "Produkt Lokalny z Małopolski":

Certyfikat Produkt Lokalny z Małopolski | Produkt Lokalny Małopolska

 

Autor: Katarzyna Brona (Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego)

 

Źródła:

Kawecka, A., Gębarowski, M., 2015. KRÓTKIE ŁAŃCUCHY DOSTAW ŻYWNOŚCI – KORZYŚCI DLA KONSUMENTÓW I PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI. J. Agribus. Rural Dev. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.47

Serafin, R., 2022. Przykłady organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności. Przykłady Organ. Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywn.

Serafin, R., 2019. Partnership brokering for local food systems in Poland. Shap. Sustinable Change Role Partnersh. Brokering Optimising Collab. Action.

Serafin, R., 2015a. Brokering shorter food supply chains. Betwixt J. Partnersh. Brokering.

Serafin, R., 2015b. Local Products from Malopolska (Poland) - case study of innovative short food chain management. EIP-AGRI Focus Group Innov. Short Food Supply Chain Manag.

Wojcieszak-Zbierska, M., 2021. Krótkie łańcuchy dostaw szansą dla lokalnych przedsiębiorców rolnych. Tur. Rozw. Reg. 139–149. https://doi.org/10.22630/TIRR.2021.15.13