KPO: Rolnictwo 4.0 – start naboru - wnioski należy złożyć do 15 grudnia 2023 r.

Do 15 grudnia 2023 r. można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

O wsparcie na realizację przedsięwzięć służących wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0 z KPOiZO mogą się starać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, a oprócz tego jako rolnicy są ubezpieczone w KRUS-ie albo przyznano im płatności bezpośrednie (w 2023 lub 2022 roku), albo są posiadaczami bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń lub koniowatych.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu:

✅ systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji

✅ wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

Przedmiotem pomocy jest:

✅nabycie i instalacja maszyn, sprzętu.

✅nabycie i instalacja oprogramowania komputerowego.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji czy też wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Pomoc przysługuje zatem, gdy przedmiotem inwestycji jest nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Wsparcie dotyczy zakupu np. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów.

Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem swojej Platformy Usług Elektronicznych (otwórz) od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. Nabór może zostać skrócony, w przypadku gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków wyniesie 150 proc. dostępnego limitu.

Źródło ARiMR https://www.gov.pl/.../kpo-rolnictwa-40--nabor-startuje