Konsultacje - Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej

Zapraszamy Państwa do uczestniczenia w konsultacjach publicznych projektu:

Rozporządzenia w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej.

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji do konsultacji publicznych.

 

 

Konsultacje publiczne powyższego projektu są istotne dla transformacji obszarów wiejskich. Lista zapewni jasny i czytelny spis wszystkich substratów możliwych do użycia w biogazowniach rolniczych. Takie instalacje są świetnym przykładem gospodarki obiegu zamkniętego - są rozwiązaniem na zagospodarowanie wielu substancji odpadowych w gospodarstwach rolnych, przede wszystkim odpadów zwierzęcych, wraz z uzyskaniem energii cieplnej, elektrycznej oraz substancji pofermentacyjnej. Substancje organiczne używane w biogazowniach rolniczych są znacznie zróżnicowane, dlatego w celu uzyskania pełnej i uzasadnionej listy substratów udostępniamy konsultacje przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

Eksperci oraz podmioty zainteresowane zapoznaniem się z dokumentami, mogą je uzyskać także od nas, prosimy o wysłanie maila o treści "Konsultacja rozporządzenia MRiRW" do dnia 4 września 2023 r. na adres:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl

 

Uwagi do Rozporządzenia przyjmowane będą przez MRiRW do dnia 8 września.

 

fot. Darek Golik - Biogazownia Jaromierz dla projektu Energia Dla Wsi