Kongres POLSKA WIEŚ XXI

„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbywa się 27–28 kwietnia w Warszawie.

Kongres jest inicjatywą byłych ministrów rolnictwa kolejnych rządów ostatnich 30 lat. W panelu podsumowującym pierwszy dzień kongresu uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zaznaczył, że istotne będą wszelkie pomysły i wskazówki, które mogą pomóc w ukierunkowaniu decyzji podejmowanych w obecnej, trudnej sytuacji. Powiedział, że musimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko nasze, lecz także całego świata.

– Dobrze, że rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym, a nie tylko klimatycznym. Szkoda, że impulsem do tego jest tragedia związana z wojną na Ukrainie – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Podczas paneli dyskusyjnych odbywających się pierwszego dnia kongresu poruszone zostały tematy bezpośrednio dotyczące każdego mieszkańca wsi.

W drugiej części panelu pt.: „Polityka ESG w nowych realiach – wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo” brał udział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego Rafał Romanowski.

Wiceminister Romanowski odniósł się do poprzedniego panelu na temat zrównoważonego rolnictwa.

– Chcę, aby wybrzmiał jeden bardzo ważny komunikat. Nie możemy dopuścić do takiego przesłania, że rolnictwo ekologiczne jest tym jedynym, właściwym. Natomiast rolnictwo konwencjonalne jest rolnictwem „chorym” i jest dla tzw. mas. Rolnictwo zrównoważone i rozwój zrównoważony to dwa rożne pojęcia. Zacznijmy przede wszystkim od podstaw, od planowania urządzeniowo-rolniczego – powiedział.

Więcej