Konferencja „Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego”

– "Jest możliwość wprowadzenia zmian do Krajowego Planu Strategicznego (…). Będziemy wsłuchiwać się we wszystkie uwagi." - zapewniał podczas konferencji w Senacie RP pn. "Zielony Ład w rolnictwie a realizacja Krajowego Planu Strategicznego” Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji otwartej przez wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka oraz przewodniczącego senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – organizatora dyskusji – senatora Jerzy Chróścikowski. dyrektorzy komórek merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiali i odpowiadali na pytania dyrektorzy komórek merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dyskusji, w formule zdalnej, zabrał także głos Komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski.

Uczestnicy zgodnie wskazywali, że Europejski Zielony Ład może wywoływać u rolników niepokój.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk Szef zauważył, że sama idea Europejskiego Zielonego Ładu jest dobra, natomiast poszczególne zapisy mogą wzbudzać kontrowersje i obawy rolników, jak chociażby wymóg ugorowania ziemi. Wicepremier przypomniał, że na wniosek Polski, który został poparły inne kraje, odstąpiono od wymogu ugorowania 4 procent użytków rolnych.

Janusz Wojciechowski zapewnił, że Zielony Ład nie jest prawem, a strategią, zawierającą założenia, które nie muszą być zrealizowane w pełni. Komisarz podkreślił również, że z Europejskiego Zielonego Ładu nie wynikają bezpośrednio obowiązki dla rolników, a raczej zachęty, służące do realizacji określonych celów.

– Przykładowo: Komisja Europejska założyła, że 25 proc. gruntów w UE będzie pod uprawami ekologicznymi. Polska zapisała w Krajowym Planie Strategicznym (KPS), że będzie to 7 proc. i jest na to zgoda – powiedział komisarz Wojciechowski.

Wicepremier Henryk Kowalczyk, odpowiadając na pytania w sprawie KPS dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2022–2027, przypomniał, że każdy kraj członkowski ma możliwość dokonania ośmiu zmian w tym planie w trakcie jego realizacji.

Ograniczenia stosowania nawozów i środków ochrony roślin

To, co również budzi kontrowersje to ograniczenie stosowania nawozów, które jednak pozostaje w sferze deklaracji politycznych i nie ma jeszcze żadnych rozporządzeń wykonawczych. Natomiast już jest konkretny projekt Komisji Europejskiej, który dotyczy zapowiadanej wcześniej redukcji stosowania środków ochrony roślin, jak zauważył wicepremier Henryk Kowalczyk.

– "Pomysł KE dotyczący 50-procentowej redukcji środków ochrony roślin został przez nas oprotestowany i dzięki naszym staraniom wsparło nas 18 państw członkowskich." – poinformował szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk zwrócił przy tym uwagę, że nie jest to jeszcze większość blokująca, ale trwają dalsze rozmowy w krajach członkowskich.

Realizacja Planu

– "Przyjęliśmy już ustawę wprowadzającą KPS dla WPR na lata 2022–2027, potrzebne są jeszcze rozporządzenia." – poinformował szef resortu rolnictwa.

Zwrócił przy tym uwagę, że napłynęło bardzo dużo uwag, które są teraz analizowane.

– "Musimy pamiętać o jednym – mamy określoną pulę środków i ona musi być podzielona po jak najszerszych konsultacjach." – zapowiedział wicepremier Kowalczyk.

Wicepremier podkreślił, że nie ma możliwości zrealizowania wszystkich postulatów, bo istnieją rozbieżne oczekiwania poszczególnych branż.

– "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad tym, aby podzielić te środki w wypracowanym jak najszerzej porozumieniu." – zapewnił szef resortu rolnictwa.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi