Konferencja: Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone

Obecnie trwa XIII edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa. Tematem tegorocznej konferencji jest "Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone".

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert Energia Dla Wsi

Polskie ogrodnictwo wciąż mierzy się z problemami, mającymi wpływ na to, czy jest ono zrównoważone czy nie, w tym:

 • Niedoinwestowanie/braki infrastrukturalne w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów wodnych i odnawialnych źródeł energii.
 • Niewystarczająca skala wykonywania analiz gleby/części roślin w  celu ustalania strategii nawożenia, ochrony wód i regeneracji gleby.
 • Niewystarczający poziom wiedzy części producentów w  zakresie zrównoważonego na - wożenia i ochrony roślin.
 • Mało efektywny system doradztwa i transferu wiedzy.
 • Niski poziom zorganizowania i cyfryzacji produkcji.

Warto jednak zwrócić na szanse polskiego ogrodnictwa, aby dążyć do tego, by uczynić je bardziej ekologicznym i zrónoważonym:

 • Powstrzymanie degradacji, zachowanie i  regeneracja unikalnych strategicznych zasobów (gleby, wody, mikroklimatu).
 • EZŁ i  ekoschematy jako czynnik motywujący do realizacji działań prośrodowiskowych.
 • Promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji i  działań prośrodowiskowych realizowanych w Polsce.
 • Efektywniejszy transfer wiedzy. Podniesienie poziomu wiedzy producentów w zakresie innowacyjnych metod nawożenia i ochrony roślin.
 • Poprawa wizerunku polskiego ogrodnictwa w  opinii konsumentów i  dystrybutorów żywności w kraju i za granicą.
 • Trendy konsumenckie, np. poszukiwanie żywności z produkcji zrównoważonej czy od lokalnych dostawców.
 • Rozwój lokalnego przetwórstwa.

W ramach konferencji zorganizowane są dwie tematyczne sesje:

 • Sesja I: Wyzwania w produkcji ekeologicznej i zrónoważonej
 • Sesja II: Nowa Wspólna Polityka Rolna i Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027, pomogą czy zaszkodzą w zielonych zmianach w rolnictwie?

Panelistami konferencji są m.in.:

 • dr Marek Reich, Chemirol,
 • Witold Boguta, KZGPOiW,
 • dr Mirosław Korzeniowski, Stowarzyszenie AGROEKOTON,
 • dr Jerzy Plewa, ekspert TEAM EUROPE.

Panele dyskusyjne poszczególnych sesji są prowadzone m.in. przez posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego, oraz posła Mirosława Maliszewskiego.

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert Energia Dla Wsi

Na Konferencji "Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone" jest również obecny ekspert Energia Dla Wsi, dr inż. Jacek Skudlarski, autor bloga Rolnictwo 4.0 - rolnictwo przyszłości. Szczegółową relację naszego eksperta z Konferencji, mogą Państwo zobaczyć tutaj.