Konferencja Liderów Rolnictwa - Strefa współpracy dla zrównoważonego rozwoju w rolnictwie

 7 - 8 grudnia, w Puławach odbywa się Konferencja Liderów Rolnictwa z udziałem "Energii Dla Wsi" - temat przewodni "Strefa współpracy dla zrównoważonego rozwoju w rolnictwie".

Stowarzyszenie Agroekoton - Stowarzyszenie Agroekoton

Konferencja rozpocznie  się debatą prowadzoną przez Mirosława Korzeniowskiego (AGROEKOTON), pt. "Dla kogo jest zrównoważony rozwój, Polska vs. trendy globalne".

Wystąpienie otwierające dyskusje przeprowadzi Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, lider projektu "Energia Dla Wsi", który obok przedstawiciela Instytutu JUNG weźmie udział w debacie pt. "Dla kogo jest zrównoważony rozwój, Polska vs. trendy globalne - biogospodarka i energetyka odnawialna na terenach wiejskich". Następnie, odbędzie się kolejna debata, tym razem prowadzona przez Adama Paradowskiego (wydawnictwo Plantpress). Podczas niej paneliści postarają się odpowiedzieć na pytanie "Czy Krajowy Plan Strategiczny umożliwi zrównoważony rozwój polskiego ogrodnictwa?". Dzień zakończy się sesją posterową i spotkaniem wszystkich liderów. Podczas spotkania tematami przewodnimi będą :

  • zrównoważona ochrona i nawożenie,
  • bioróżnorodność,
  • innowacje
  • rolnictwo 4.0.

Konferencja zakończy się w czwartek, tj. 8 grudnia, spotkaniami indywidualnymi z liderami projektu z udziałem "Energia Dla Wsi", podczas których zostaną omówione działania potrzebne do aktywizacji rolników na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce.