Konferencja 23 - 24 marca 2023 "Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na prowadzenie działalności rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne oraz degradację środowiska"

Serdecznie Zapraszamy Państwa

do wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji UAM)

Strona główna | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

pn. Wpływ inwazji Rosji na Ukrainę na prowadzenie działalności rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne oraz degradację środowiska (The influence of the Russian invasion of Ukraine on agricultural activity, food and energy security and environmental degradation)

Konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 marca 2023 roku w formie hybrydowej, tj. zdalnie na platformie MS Teams oraz na Wydziale Prawa i Administracji UAM, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu. Będzie ona prowadzona w języku angielskim.

 

W konferencji weźmie udział ekspert energiadlawsi.pl - mgr. Tomasz Marzec

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska (Wydział Prawa i Administracji UAM)

 

Link do spotkania

 

Celem Konferencji jest próba:

  • wskazania wpływu inwazji Rosji na Ukrainę na prowadzenie działalności rolniczej, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne oraz degradację środowiska naturalnego;
  • ustalenia, czy i na ile regulacje prawne dotyczące powyższych kwestii odpowiadają na problemy i wyzwania związane z wojną w Ukrainie w aspekcie krajowym, europejskim i światowym.

 

Do wzięcia udziału w konferencji szczególnie zapraszamy Naukowców oraz przedstawicieli sektora rolnego.

 

Preliminary Program of the Conference

23rd March 2023

10:00–10:20 (10 a.m. – 10.20 a.m. (Warsaw time) Opening of the Conference

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Rector of the University of Adam Mickiewicz in Poznań (under arrangement)
Prof. dr hab. Tomasz Nieborak - Dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Adam Mickiewicz in Poznań
European Union Commissioner for Agriculture - Janusz Wojciechowski – letter from Commissioner Minister of Agriculture and Rural Development Warsaw, Poland (under arrangement),

Minister of Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine, Kyiv, Ukraine (under arrangement)
Prof. Leonardo Pastorino, University of Verona, Italy, President of UMAU (World Union of Agricultural Law and Food Law )

Prof. Dr. iur. Dr. h.c. Roland Norer, University of Luzerne, CEDR (European Council for Rural Law)
Prof. dr hab. Roman Budzinowski – President of the Management Board of the Polish Association of Agricultural Lawyers, Head of the Department of Agricultural, Food and Environmental Law at the University of Adam Mickiewicz in Poznań

1st SESSION in English

10:20 – 10:40
European Union aid for Ukraine. The impact of the Russian invasion of Ukraine on European agriculture and food Policy

Mr Olaf Heidelbach, Economic and Policy Analyst in DG AGRI, (DGAGRI, European Comission)

10.40 – 11.00
Legal and economic principles of agricultural activity, food supply chains during the war in Ukraine
Dr Andrii Bilochenko, postdoctoral researcher, National Science Centre “Institute of Agrarian Economics” Kiev, Ukraine, research scholar in Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

11.00 – 11.20
Legal and institutional problems of agricultural land use in the de-occupied territories of Ukraine

Prof. Volodymyr Nosik, National University of Kyiv, Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

11.20 – 11.40

Changes in the financial potential of agriculture in Ukraine during the war
Prof. Volodymyr Kovaliv, Dean, Lviv National Environmental University
Dr. Andrii Verzun, Associate Professor of Management, Lviv National Environmental University

11.40 – 12.00

Strategy of financial support of agriculture of Ukraine in the conditions of martial law
Dr Lesya Voliak, Associate Professor of Department of Statistic and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Dr Olena Bohdaniuk, Associate Professor of Department of Statistic and Economic Analysis, Associate Professor of the Department of Statistics

12.00 – 12.20

State aid to agriculture in wartime conditions: threats to food security

Doctor of Law Khrystyna Hryhorieva, Assistant professor of the Department of Agrarian, Land and Environmental Law of National University, Odesa Law Academy, Ukraine

12.20 – 12.40

The agricultural sector of Ukraine during the year of the war

Dr Kobyrenko Yulia, Institute for Sustainable Agriculture, Spaine (CSIC).

12.40 – 13.00

Improving the structure of agriculture in the process of post-war reconstruction of Ukraine
Prof. Dr hab. Volodymyr Rossokha, Professor, Chief Researcher, National Research Center “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv, Ukraine
Prof. Dr hab. Svitlana Cheremisina, Associate Professor, Chief Researcher, National Research Center "Institute of Agrarian Economics", Kyiv, Ukraine

13.00 – 13.20

Difficulties and limitations of managing the introduction of organic farming in Ukraine and Poland
Prof. Dr hab. Nadiia Shmygol, Warsaw University of Technology, Poland

13.20 - 13.40

“Financial changes for strategic management systems of agricultural companies in the conditions of war and post-war reconstruction”

Prof. Oleksandra Mandych, State Biotechnological University (Kharkiv, Ukraine); regional coordinator of the Young Scientists Council at the Ministry of Education and Science of Ukraine

13.40 – 14.00

The influence of Russian aggression on the introduction of innovations in the agricultural sector of the economy

Dr Nadiia Stoliarchuk, Senior Researcher of the Department of Organization of Scientific Research and Innovative Development of the National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics” (Kyiv, Ukraine)

14.00 – 14.20
Ukraine’s Agricultural Sector after One Year of War: Old and New Challenges

Dr Hanna Bazhenova, Institute of Central Europe, Lublin, Poland

14.20 - 14.40
Impact of Russia's invasion of Ukraine on the Polish agri-food law, agricultural activity and food processing
Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń, Department of Agricultural, Food and Environmental Law, Faculty of Law and Administration, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

Second SESSION in English

14.40 – 15.00
Food security of Ukraine in the war conditions: problems of legal regulation
Prof. Dr hab. Olena Hafurova, Professor of Agrarian, Land and Environmental Law Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
Prof. Dr hab. Volodymyr Yarmolenko, Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Head of Agrarian, Land and Environmental Law Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

15.00 – 15.20

Formation of food security of Ukraine in wartime
Prof. Dr hab. Andrii Hutorov, Chief Researcher of Organization Management and Public Administration Department of the National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics” (Kyiv, Ukraine)

15.20 – 15.40
Food and agro-ecological security of Ukraine and the world in conditions of armed conflict: problems of legal support
Prof. Doctor of Law Tetiana Kurman, Head of the Department of Land and Agrarian Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

15.40 – 16.00

International determinants of food security
Dr Maria Dehtarienko and Employees of the Department of Agricultural Law and Land Management, Faculty of Law, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland

16.00 – 16.20
Domino effect in the food supply chain of Ukraine – challenges for food security, competitiveness, and prospective post-war reconstruction
Prof. dr hab. Mariusz Maciejczak, SGGW, Poland;

Dr Julia Galchynska, NULES, Ukraine

16.20 – 16.40

Legal Measures to Secure the food supply chain
Prof. María Esther Muñiz Espada, Catedrática de Universidad, Derecho Civil, Facultad de Derecho, Spain

16.40 – 17.00

Tensions of security of European agroproducers and food safety in eastern European countries of EU facing to the solidarity lanes initiatives to support the agri-food cereals export of Ukraine
Prof. Mihály Kurucz, Faculty of Law and Political Sciences, Eötvös Lorand Unisversity, Budapestű, Department for Agrarian Law, Hungary

17.00 – 17.20
Impacts of the Russia-Ukraine War on Global Food Security: A Crisis Multiplier?
Dr Tarek Ben Hassen (Qatar University, Doha),

Dr Hamid El Bilali (International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM-Bari), Italy

17.20 – 17.40
Discussion and conclusion of the first day of the Conference

24 March 2023
Environmental protection. Land protection, Energy Security
Opening of the second day of the Conference Ministry of Climate and Environment, Warsaw, Poland (under arrangement),

1st SESSION in English

9.40 – 10.00

Legal and Policy Challenges on Sustainable Agriculture and Energy in Japan

Prof. of environmental law Shinichi Okuda, Takushoku University, Tokyo JAPAN

10.00 – 10.20

Impacts of the war in Ukraine on the rights to food and energy

Prof. Antonios Maniatis, Assistant Professor at the Merchant Navy Academy of Aspropyrgos, Athens, Greece

10.20 – 10.40
Legal basis for assessment of damages and losses caused by the armed aggression to land and soil resources: methodology, analysis, directions for improvement

Prof. Dr hab. Anatolii Kucher, Department of Management of Organizations Lviv Polytechnic National University; Chief Researcher, National Scientific Center “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky”, Ukraine

10.40 – 11.00

Lands of Ukraine as an Object of Ecocide in the Russian-Ukrainian War

Prof. Dr of Law Kovalenko Tetiana, Department of Land and Agrarian Law, Educational and Scientific Law School, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

11.00 – 11.20

Socio-economic consequences of the Russian war in Ukraine

Dr. Tetyana Kuts, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

11.20 – 11.40

The influence of Russian war in Ukraine on environment

Dr Oksana Makarchuk, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

11.40 – 12.00
Environmental crime - international aspects

12.00 – 12.20

Russia's military aggression as a challenge for the Ukrainian environment

Prof. Dr hab. Heorhiy Cherevko – Lviv National Environmental University, Ukraine.

12.20 – 12.45 – Discussion

Second SESSION in English

12.50 – 13.10
The energy sector in Ukraine during the war (e.g. supply continuity problems and threats)

13.10 – 13.30

Energy sector in Europe after Russia's military aggression against Ukraine

13.30 – 13.50

Polish energy sector after Russia's military aggression against Ukraine

Director of International Affaires Department, Ministry of Climate and Environment, Poland - Marcin Białek

13.50 – 14.10

Legal regulation of the use of wood waste as an alternative source of energy during wartime

Dr Maryna Zaveriukha, Department of Agrarian, Land and Environmental Law of National University "Odesa Law Academy"

14.10 -14.30

Legal problems of land protection from war waste

Olha Kukhar, postgraduate student of Agrarian, Land and Environmental Law Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

14.30 – 14.50

Legal aspects of the development of the "green" energy market in wartime
Dr Karyna Karakhanian, Assistant professor of the Department of Agrarian, Land and Environmental Law of National University Odesa Law Academy, Ukraine

14.50 – 15.10
Energy, industrial and fiscal innovations as the basic instruments of the economic framework of post-war Ukraine
Dr Oksana Borodina, Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine 15.10 – 15.30
Interstate Transit Corporation (perspectives)
MA of Law Marina Myklush, Lawyer, CEO of the Law firm “FOX” of Marina Myklysh
MA of International Law, Volodymyr Marinich, Lawyer, CEO of the Law Firm "FOX"

15.30

Discussion and closing of the Conference