Koncepcje przedstawione Ministerstwu

W ramach prac Stowarzyszenia nad rozwojem odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich, przedstawione zostały koncepcje rozwiązań pozwalające ukierunkowanie dalszych prac. W postulatach wskazywanych przez Stowarzyszenie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących Polskiego Zielonego Ładu zostały wskazane takie obszary jak:
- Gospodarka obiegu zamkniętego,
- OZE, w tym źródła wytwórcze oraz magazyny energii,
- Retencja,
- Termomodernizacja budynków.

Akceleracja terenów wiejskich i rolniczych jest ważną kwestią w kontekście poprawy jakości życia Polaków na terenie RP. Intencje Stowarzyszenia w rozwoju tych obszarów może odnieść realny wpływ na jakość życia nawet 15 mln mieszkańców RP.

Wśród komponentów które były omawiane, wygląda to następująco:
- Środki komponentu A powinny być przeznaczone m.in. na rozwiązania innowacyjne na obszarach wiejskich, w których udziałowcami będą rolnicy, a nie wyspecjalizowane przedsiębiorstwa o wielkim kapitale.

- Środki komponentu B mają podkreślić rolę obszarów wiejskich w dywersyfikacji źródeł zielonej energii, poprzez m.in. biogazownie, stopnie wodne, PV i wiatr. Ważnym argumentem jest umożliwienie gospodarstwom rolnym osiągnięcie samowystarczalności energetycznej poprzez OZE. Izby rolnicze postulują także o umożliwienie rolnikom sprzedaży ewentualnych nadwyżek energii w formie uproszczonej.

- W komponencie C postuluje się o wyodrębnienie środków na rozwój e-usług i rozwiązań IT na obszarach wiejskich oraz rolnictwa, co ma wzmocnić konkurencyjność rolnictwa poprzez m.in. cyfryzację

- Komponent D to dofinansowanie służby zdrowia.

- W komponencie E, istotna ma być realna rozbudowa infrastruktury dla pojazdów elektrycznych oraz umożliwienie usług carsheringu na obszarach wiejskich. Maksymalizacja lokalnego OZE może doprowadzić do zwiększania wykorzystywania czystej energii elektrycznej np. dla elektrycznych maszyn rolniczych - zastępowanie maszyn opartych o silniki spalinowe.