Koncepcja tworzenia autonomicznych regionów energetyki odnawialnej w oparciu o lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe i infrastrukturalne

Opracowanie koncepcji tworzenia autonomicznych regionów energetyki odnawialnej (w oparciu o lokalne uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowe i infrastrukturalne), które umożliwią wzrost zainteresowania społeczności rolniczych zmianami w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.