Kiedy możemy liczyć na wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy?

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro.

"Wypłata środków z Krajowego Planu Odbudowy to jest perspektywa pewnie września" - powiedział dzisiaj dla PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Przypominamy, że w ramach KPO Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro pożyczki, a sektor rolno-spożywczy został w KPO wyróżniony spośród wszystkich działów gospodarki, jako szczególnie ważny w tworzeniu stabilnych warunków wzrostu gospodarczego po pandemii COViD-19.

Jak wskazali już 2021 r. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro (6% całkowitego budżetu KPO). Co daje ponad dwukrotną wartość budżetu z jakiego rolnictwo i regiony wiejskie mogły korzystać w ramach programu SAPARD i prawie tyle (96,3%) co wydatki ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008).

Informacje o uruchamianych konkursach w zakresie rozwoju obszarów wiejskich będą komunikowane także na naszej stronie energiadlawsi.pl