Już tylko do 17 czerwca lokalne społeczne projekty w tym z obszarów wiejskich mogą ubiegać się o dofinasowanie w ramach projektu "WzMOCnij swoje otoczenie"

Tylko do 17 czerwca trwa nabór wniosków do IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, twórca projektu "energiadlawsi.pl", szczególnie rekomenduje tą inicjatywę organizacjom pozarządowym, gdyż idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę i realizować projekty dla nich społecznie ważne.

Program grantowy jest organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a spółka przekaże ponad 4,5 mln zł na realizację projektów. O granty mogą ubiegać się m.in.  organizacje pozarządowe działające w gminach ujętych w regulaminie konkursu. Program wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz daje finansową pomoc w ich wdrożeniu. Inicjatywa jest skierowana do gmin, w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W drugiej turze rekrutacji o granty w wysokości do 20 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z województw:

  • mazowieckiego,
  • dolnośląskiego,
  • opolskiego,
  • podkarpackiego,
  • śląskiego,
  • wielkopolskiego
  • zachodniopomorskiego.

Szczegóły konkursu