Już dzisiaj XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw z udziałem ekspertów Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Podczas tegorocznej konferencji, realizowanej w dniach 26-27 maja, w której ekspercki udział wezmą przedstawiciele Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego - Jakub Włodarczyk oraz Rafał Czaja omawiane będą m.in. osiągnięcia polskich uczelni, instytutów badawczych oraz organizacji  eksperckich dotyczących wyzwań dla branży przetwórstwa owoców i warzyw oraz potrzeby polskiego rolnictwa.

Szczególnie istotnymi aspektami dla przedstawicieli Stowarzyszenia im. prof, Żmijewskiego, którzy koncentrują się na kluczowych obszarach dot. zrównoważonego rozwoju będą:

 • emisje gazów cieplarnianych w przetwórstwie rolno-spożywczym 
 • straty i odpady z przemysłu owocowo-warzywnego – marnowanie żywności
 • rewolucja antyplastikowa w regulacjach opakowań żywności
 • zawartość wody jako determinant jakości produktów spożywczych 

Jak zaznacza Jakub Włodarczyk ze Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, dyrektor rozwoju Viverno Sp. z o.o., w rozwoju polskiego rolnictwa oraz poszczególnych jego sektorów, kluczowymi stają się działania zmierzające do redukcji obciążenia środowiskowego, tj. negatywnego wpływu m.in. procesów produkcyjnych - opisywane poprzez wyznaczenie śladu węglowego. Kierunek w stronę zasadniczej poprawy efektywności energetycznej jest  nieunikniony (m.in. ceny paliw, ceny energii elektrycznej, otoczenie międzynarodowe) i podkreślić należy, że najtańszym paliwem jest to, którego nie wykorzystamy!

Jakub Włodarczyk - Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego, Viverno Sp. z o.o.

Organizatorem konferencji jest Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W skład komitetu naukowego tworzą:

 

 • Dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ – Politechnika Bydgoska
 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. inż. Piotr Gębczyński, prof. URK – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Gustaw – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab. inż. Stanisław Kalisz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr hab. inż. Dorota Konopacka prof. IO – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
 • Dr hab. inż. Krystian Marszałek, prof. IBPRS – Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Naukowy w Warszawie
 • Dr hab. inż. Dorota Walkowiak-Tomczak, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Prof. dr hab. inż. Dorota Witrowa-Rajchert – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu