"Jak Rolnictwo 4.0 wspomaga rolnictwo zrównoważone?" - opowiada dr Jacek Skudlarski w ramach specjalnego cyklu publikacji dla portalu "Witryna Wiejska"

W ramach działalności projektu "Energia Dla Wsi" - nasz ekspert dr Jacek Skudlarski dla portalu "Witryna Wiejska" opracował specjalny cykl publikacji dot. Rolnictwa 4.0. 

"Sukces dotychczasowo funkcjonującego rolnictwa, który umożliwił zapewnienie stabilnych dostaw możliwie najtańszej żywności został okupiony znacznymi kosztami środowiskowymi.
W dobie postępujących zmian klimatycznych koniecznością stają się działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie takich zasobów jak gleba, woda, środki ochrony roślin, nasiona, nawozy, energia maszyny przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej społecznej akceptacji.  Odpowiedzią na skutki zmian klimatycznych i próbą zapewnienia stabilności finansowej gospodarstw rolnych jest koncepcja rolnictwa zrównoważonego, która została wpisana w opracowaną i wdrożoną przez kraje Unii Europejskiej strategię Europejskiego Zielonego Ładu."

dr Jacek Skudlarski

więcej na portalu: 

https://witrynawiejska.org.pl/2022/10/24/jak-rolnictwo-4-0-wspomaga-roln...