Informacyjne spotkanie eksperckie - dotacje dla sektora spożywczego i rolników w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy umożliwić ma sektorowi spożywczemu pozyskanie funduszy w formie dotacji na "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych"

Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

fot. MRiRW

Do kogo skierowane są dotacje w ramach KPO?
Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego
przedsiębiorstwa. Wsparcie może być udzielone dla osób/podmiotów zajmujących się m.in. przetwórstwem rolno-spożywczym

 

Zapraszamy Państwa na nieodpłatne spotkanie eksperckie w formule "on-line"

pod patronatem

13 października, godz. 10.00

 

UDZIAŁ W SPOTKANIU - TUTAJ