Gospodarka obiegu zamkniętego w praktyce - wizyta ekspercka w ramach projektu energiadlawsi.pl

Eksperci projektu Energia Dla Wsi gościli z praktyczną wizytą ekspercką w  Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym "Śmiechowscy" w woj. pomorskim. Celem tej wizyty było omówienie możliwości realizacji działań wskazanych przez Komisję Europejską, jako te dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego.

fot. Gospodarstwo Rolne "Śmiechowscy"

fot. energiadlawsi.pl

fot. energiadlawsi.pl (elementy instalacji)

fot. energiadlawsi.pl (elementy instalacji)

Dlaczego gospodarka obiegu zamkniętego jest tak istotna? -  zgodnie z założeniami, chodzi o to aby w ramach prowadzonego gospodarstwa  i działalności rolniczej minimalizować zużycie surowców, odpadów, emisję czy starty energii (elektrycznej/cieplnej) poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych. Niezwykle ważnym jest, że na poziomie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy KOWR prowadzone są działania mające na celu wzmacnianie zrozumienia i wiedzy na temat gospodarki o obiegu zamkniętym - wskazują eksperci energiadlawsi.pl

fot. czluchow.eu

W przypadku tego gospodarstwa cała wytworzona energia elektryczna i cieplna jest wykorzystywana na cele własne.  Energia cieplna np. do  suszenie drewna czy ogrzewania pomieszczeń. Działania takie są zdecydowaną odpowiedzią obszarów wiejskich i ich liderów w zakresie rozwoju zrównoważonego i wykorzystania lokalnych zasobów. To konkretne gospodarstwo przyjmuje także biodegradowalne odpady do utylizacji, co wspiera także innych rolników czy lokalne podmioty.

Bardzo istotne jest to, że zarówno mikroinstalacje, jak i większe źródła biogazowe znajdują miejsce w programach wsparcia finansowego, w tym między innymi w najnowszym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na temat mogą Państwo przeczytać w naszym artkule:

"Ruszył program Energia dla wsi".

"Przedstawiciele gospodarstwa planują także działania edukacyjne dla lokalnej młodzieży szkolnej w zakresie odnawialnych źródeł energii czy zrównoważonej gospodarki, w czym również w ramach projektu energiadlawsi.pl będziemy mocno współdziałać" - podkreśla Rafał Czaja, lider projektu energiadlawsi.pl

Zainteresowanych działaniami tego gospodarstwa prosimy o kontakt: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl