Finasowanie społeczności energetycznych – spółdzielnie energetyczne – rozmowa z Prezesem Rafałem Czają i dr. Grzegorzem Maślochem

Energia dla Wsi: We współpracy z KOWR prowadziliście Państwo niedawno (wrzesień-październik) cykl szkoleń dla gmin wiejskich i miejsko – wiejskich dotyczący zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych. Jaka jest obecnie sytuacja w tym zakresie i czy samorządy stały się aktywniejsze w tym temacie?

Rafał Czaja: - Tak, zdecydowanie. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie, przejawiające się m.in. w licznych pytaniach jakie otrzymujemy w zasadzie codziennie od czasu zakończenia naszych warsztatów.  Razem z naszymi ekspertami staramy się na bieżąco odpowiadać na wszelkie pytania, a także wskazujemy jak należy  postępować zgodnie z regulacjami. Są również samorządy, które wprost oczekują kompleksowego wsparcia i poprowadzenia tematy od przysłownego „A do Z”

Energia dla Wsi: O jakimś konkretnym przypadku samorządu możecie Panowie powiedzieć?

R. Czaja:  - Podam taki bardzo ciekawy przykład – Gmina Ustronie Morskie, niedawno, tj. 12-13 grudnia, odbyliśmy serię spotkań roboczych z przedstawicielami Rady Gminy Ustronie Morskie i gmina jest już we współpracy z nami w procesie tworzenia spółdzielni energetycznej. Dlaczego? - W zasobach gminnych funkcjonuje już instalacja OZE (PV), która zgodnie z funkcjonowaniem rynku energii sprzedawała energię elektryczną do sieci, jako typowe działanie elektrowni, bez możliwości wykorzystania jej przez obiekty gminne.

E. D. W.: A co ma do tego spółdzielnia energetyczna?

Grzegorz Maśloch: - Podjęta została decyzja na poziomie gminy, aby tę sytuację zmienić, czyli zacząć w końcu z tej energii korzystać, tj. zużywania własnej lokalnie wytworzonej i czystej energii w wybranych obiektach gminnych. I to zapewnia model spółdzielni energetycznej.

E. D. W.: Rozumiemy, że ta gmina mając już własne źródło OZE działa w sposób bardzo pragmatyczny i systemowy. A jak inne gminy, które nie mają takiej sytuacji wyjściowej (infrastruktura) powinny do tego podejść?

R. C.: - Również pragmatycznie. Udostępniliśmy, dzięki zgodzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, pełen zapis kilkugodzinnego warsztatu, który prowadziliśmy z naszymi ekspertami, gdzie wskazywaliśmy poszczególne elementy, tak istotne jak organizacja, prawo, rynek energii, komunikacja. Gminy dostały gotowe narzędzie do działania, swoistą instrukcję obsługi.  Za moment uruchomione mają być konkursy, o których mówiliśmy już na naszych warsztatach!

E. D. W.: Konkursy, czyli faktycznie środki na spółdzielnie energetyczne?

G. Maśloch:  - Dokładnie tak, m.in. zaraz rusza nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne. Działanie ma za zadnie wspierać rozwój istniejących oraz nowo powstałych społeczności energetycznych.

E. D. W.: Kto będzie mógł ubiegać się o takie dofinansowanie?

R. C.: - Jeszcze na etapie konsultacji, w których uczestniczyliśmy w 2020 wskazywaliśmy aby ująć z pewnością Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Tak też jest, czyli ubiegać się o finansowanie będą mogły JST oraz spółdzielnie energetyczne. Uwag spółdzielnie w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii (art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015!

E. D. W.: A co to oznacza, że definicja z 2015 r?

G.M.: - Kluczowy fakt – spółdzielnia nie musi figurować w Rejestrze KOWR!

E. D. W.: Jak będzie wartość dofinansowania?

G. M.: - Dzisiaj wiemy, że na jedną spółdzielnię energetyczną planowane jest wsparcie w wysokości około 400 tys.

E. D. W.: Na co te środki będzie można przeznaczyć?

R. C.: - W ramach dofinansowania będą opłacane m.in. analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii, inwentaryzacja lokalnych zasobów energetycznych, projekty budowlane, dokumentacja techniczna, studia wykonalności, biznesplany, a także zatrudnienie personelu merytorycznego, którzy zapewnią trwałość i obsługę budowanych społeczności energetycznych. Czyli w pełni profesjonalne podejście do zagadnienia!

E. D. W.: Kiedy należy zacząć działa?

R. C. i G.M.: - Mówiliśmy o tym na naszych warsztatach już we wrześniu i październiku. Już wtedy zaznaczaliśmy, że samorządy powinny podejmować aktywność. Czyli odpowiadając wprost – będąc już w połowie grudnia? Działać. Jesteśmy jako organizacja ekspercka wraz z naszymi ekspertami (PISE) do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na maila: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl.

E. D. W.: Dziękujemy bardzo za rozmowę.

 

dr Grzegorz Maśloch - SGH

mgr Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego