Europejskie Forum Rolnicze oraz Konferencja SGH o zachowaniu środowiska dla przyszłych pokoleń

W ostatnim tygodniu wzięliśmy udział w dwóch ważnych wydarzeniach z zakresu rolnictwa, potrzeby zmian i rozwoju w rolnictwie i powiązanych obszarach:

  • Podczas  Europejskiego Forum Rolniczego  w Jasionce dyskutowaliśmy o potrzebie zmian w rolnictwie.
  • Nasi przedstawiciele wzięli udział w panelu Konferencji SGH Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Jako współorganizatorzy eksperci prowadzili dyskusje w zakresie między innymi zrównoważonego rozwoju.

 

19 i 20 marca 2024 r. w Jasionce odbyło się ważne dla rolnictwa wydarzenie - Europejskie Forum Rolnicze.

W trakcie debat, które odbywały się z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego oraz innych przedstawicieli ministerstwa, rolnicy wyrażali swoje obawy i potrzebę zmian. Rolnicy zwracali uwagę na konieczność wypracowania długofalowych rozwiązań dla rolnictwa, w tym:

  • rozbudowy portów i magistrali,
  • uszczelnienia granicy z Ukrainą,
  • wsparcia poszczególnych rynków rolnych.

 

Dnia 19 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się konferencja pod tytułem "Polityka gospodarcza a zachowanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń".

Konferencję zorganizowano z inicjatywy SGH a partnerami były Fundacja Green Door oraz Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. Profesora Krzysztofa Żmijewskiego - twórca projektu Energia dla Wsi.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z zakresem:

  • Wykorzystaniem pszczół w monitorowanych ekosystemach - prof. IOPIB, dr hab. Zbigniew Kołtowski (Instytut Ogrodnictwa- Państwowy Instytut Badawczy. Jak mówił, po wielokrotnie powtarzanych akcjach, w których zwracano uwagę na konieczność ochrony pszczół, rzeczywiście zaszły zmiany. "Nadal zdarzają się negatywne zjawiska, ale mogę państwu powiedzieć, że coraz rzadziej. Świadomość rolników jest wysoka i mamy dużo mniej przypadków zatrucia pszczół niż np. 10 lat temu" - mówił prof. IOPIB, dr hab Zbigniew Kołtowski.
  • Także na ten temat mówiła prof. Fornal-Pieniak, podczas prezentacji "Człowiek-Las-Bioróżnorodność. Współczesne wyzwania dla miast i terenów wiejskich"- Brakuje pożytecznych owadów, motyli i tzw. zapylaczy, zwłaszcza na terenach miejskich. Lasy tworzą korytarze ekologiczne, które umożliwiają migracje roślin, zwierząt. Drzewa, krzewy, rośliny w miastach mają również właściwości fitoremediacyjne, w naturalny sposób oczyszczają powietrze, akumulują zanieczyszczenia . Ze względu na to, że negatywny wpływ człowieka na bioróżnorodność jest znaczny, to - jak wskazała - właśnie na ludziach spoczywa odpowiedzialność za naruszanie ekosystemu.
  • Zrównoważoną produkcją żywności a bezpieczeństwem żywnościowym - głównymi wyzwaniami - prof. SGGW, dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW). Kluczowym dla celów projektu Energia Dla Wsi było właśnie te wystąpienie o zrównoważonej produkcji zwierzęcej: 'W 2050 roku będzie nas ponad 9 mld, co oznacza, że musimy zwiększyć produktywność w sektorze rolniczym o 70 proc. To bardzo duże wyzwanie, ponieważ chcemy jednocześnie nie naruszać ekosystemów i sprawić, by każdy na świecie miał dostęp do żywności' - mówił prof. SGGW, dr hab. Marcin Gołębiewski, przedstawiając aktualne dane i prognozy w zakresie produkcji żywności i bezpieczeństwa żywnościowego oraz kierunku rozwoju zrównoważonej produkcji zwierzęcej.
  • Odpowiedzialnym zachowaniem konsumenta na rynku żywności - prof. dr hab. Anna Dąbrowska (SGH)

 

Konferencja SGH

 

 

Europejskie Forum Rolnicze